foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nim zaczniesz z fotowoltaiką

od 3o kwietnia 2024 startuje seria wskazówek dla nowych, ale nie tylko użytkowników fotowoltaiki.

Porada Nr2 (2024.05.05)

Nadchodzi zmiana w sposobie rozliczeń za energię elektryczną. Z sieci PGE wysyłane już były
informacje  o możliwości zmiany sposobu rozliczeń energii elektrycznej, ale czy już jesteśmy na to gotowi?

Zerknij na poniższy rysunek:

Jak widzisz, bo może już dotarły do Ciebie informacje o cenach godzinowych, stawka za energię elektryczną
może się różnić w zależności od pory dnia. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dość prosta - ceny z towarowej
giełdy energii zmieniają się zależnie od podaży i popytu na rynku energii. Stawki takie już działają w Szwecji,
ale i wielu innych krajach. Niebawem zaczną być i naszą polską codziennością - jak najlepiej sobie z tym poradzić?
Co zrobić by użytkowanie energii na nowych zasadach nie zrujnowało naszych portfeli? 

Skoro już tu jesteś to dzwoń do eko-it.eu, mamy rozwiązanie pozwalające płynnie wejść w nową rzeczywistość.

TU uzyskasz pomoc w zorganizowaniu Twojej instalacji elektrycznej tak, by nie generowała wysokich kosztów, 
oraz by nie zajmowała Twojego czasu na pilnowanie co kiedy i jak długo ma być włączone.

eko-it.eu zautomatyzuje energochłonne procesy w Twojej firmie i/lub domu.Porada Nr1
(2024.05.01)

nim zaczniesz budować własną instalację sprawdź co słychać w sieci ;) 

co się dzieje w Twojej sieci domowej w południe, kiedy sąsiedzkie instalacje PV pracują z pełną mocą
- czy w Twojej domowej sieci napięcia na każdej fazie też wyglądają tak dobrze?

 Jeśli sprawdzenie tego wykracza poza Twoje umiejętności to odezwij się do eko-it.eu, pomożemy.

Czemu masz znać te wartości?

W naszej sieci krajowej określono pewne normy definiujące jakość zasilania - ma to wpływ na
bezpieczeństwo użytkownika, ale też na żywotność podłączonych do sieci urządzeń zasilanych 
energią elektryczną.

230V - to wartość bazowa napięcia, taką wartość powinien wskazać przyrząd pomiarowy podłączony
            np. do gniazdka w Twoim domu

jest to wartość, której nie udało się nigdzie zaobserwować, jak widzisz na powyższym rysunku
żadna z 3 faz nie posiada takiej wartości

10% - to dopuszczalna wartość odchyłki od 230v, taka tolerancja jest akceptowalną wartością
w ramach której Twój dostawca energii może nadal dostarczać energię elektryczną nie przekraczając
ustawowej normy. 
Dla tej odchyłki dopuszczalne jest więc napięcie, którego wartość mieści się w zakresie od 207V
do 253V.
Tu jednak dla użytkownika fotowoltaiki zaczynają się problemy, bo urządzenia dopuszczone 
do pracy z siecią (On-Grid) w przypadku wykrycia i utrzymywania się przekroczenia wartości 253V,
czy też poniżej 207V (tu znacznie rzadziej) zmuszone są do restartu. 
O ile pojedynczy restart inwertera to nie jest wielki problem, choć jest związany z utratą produkcji
energii elektrycznej, to jednak ze względów naszego wspólnego bezpieczeństwa jesteśmy w stanie
go akceptować. Niestety rzeczywistość w naszych krajowych sieciach NN wygląda nieco inaczej.
Na porządku dziennym są wartości napięć na poziomie 250 czy 252V, a przekroczenia i stałe
utrzymywanie wartości ponad 253V powoduje blokowanie generacji z PV i częste restarty inwerterów.
Stan taki prowadzi do redukcji ilości generowanej energii i może prowadzić do sytuacji, że w słoneczny
dzień instalacja o mocy 9900kWp przez częste restarty nie wygeneruje nawet do 40kWh.
By mieć dokładne rozeznanie warto odczyt napięć prowadzić częściej, lub włączyć stałe monitorowanie.

Taki monitoring energii wyjaśnia przyczynę niskiej produkcji energii w Twojej instalacji PV, na bazie takiego
monitoringu możesz określić, czy planowana przez Ciebie inwestycja w fotowoltaikę przyniesie oczekiwane
zyski/oszczędności.

Jesteś zainteresowany stałym monitoringiem parametrów Twojej sieci energetycznej? - Jesteś we właściwym
miejscu, eko-it.eu dostarczy i uruchomi dla Ciebie taki monitor, będziesz miał aktualny dostęp wszędzie tam,
gdzie dostępny jest internet.

 

PROSUMENT - tak mają wyglądać rozliczenia w 2023 

Prosumenci w systemie opustów

aktualnie stanowią największą grupę prosumentów w Polsce.
Obowiązujący ich systemie opustów (net-meteringu), pozwala na zmniejszenie rachunków za energię
z sieci poprzez wprowadzenie do sieci nadwyżek wyprodukowanej energii – możliwość odbioru
uwzględnia współczynnik 0,7 lub 0,8 w zależności od mocy posiadanej mikroinstalacji i stosownie do
jej mocy ogranicza ilość możliwej do odebrania energii.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu zużycie energii elektrycznej przez tę grupę prosumentów
w kontekście limitu, do którego stosowane będzie zamrożenie ceny, ma być naliczane dopiero po
zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.

Resort klimatu podaje przykład odbiorcy, który wprowadził do sieci 4 MWh energii, pobrał 5 MWh
i tym samym zmieści się w limicie rocznego zużycia 2 MWh. W przypadku przekroczenia tego progu
prosumenci rozliczający się w formule opustów będą mogli zakupić energię elektryczną po gwarantowanej
cenie 693 zł za MWh.

Prosumenci w systemie net-billingu

Z rozliczeń w systemie net-billingu mogą korzystać prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji
po 31 marca 2022 roku lub prosumenci korzystający wcześniej z systemu opustów, którzy zdecydowali się
na przejście na nowy system.

W net-billingu za nadwyżki energii wysyłanej do sieci przez prosumentów przysługuje średnia cena energii
z rynku giełdowego z wcześniejszego miesiąca
(co miesiąc podaje ją PSE: RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej - PSE).
Obliczone w ten sposób wynagrodzenie trafia do tzw. depozytu prosumenckiego, z którego mają być
pomniejszane kolejne rachunki prosumentów za energię pobraną przez nich z sieci.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu, próg zużycia energii w celu ustalenia limitu, do którego będzie stosowane
zamrożenie cen, w przypadku prosumentów korzystających z net-billingu będzie odnosił się do całkowitej ilości
energii pobranej z sieci. Powyżej progu prosumenci rozliczający się w tym systemie będą mogli pobierać energię,
płacąc za nią gwarantowaną stawkę 693 zł za MWh.

dokładne informacje publikuje portal GRAMWZIELONE pod adresem:
https://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/109268/tak-beda-rozliczani-prosumenci-w-2023-roku

 

INSTALACJA HYBRYDOWA - ON i OFF GRID (info)

Co to takiego, to już jest poniżej w sekcji informacyjnej - czy to jest dla mnie?

Zewsząd straszy się nas tak zwanym BLACKOUT, podwyżkami cen nośników energii oraz drogą
energią elektryczną. Jak się zabezpieczyć na wypadek drożejącego gazu, czy innego opału to temat
jest  prosty, choć logistycznie niełatwy, bo wiąże się z koniecznością powiększenia miejsca do
magazynowania (większy skład na drewno, węgiel, czy zwielokrotnione zbiorniki na gaz czy olej opałowy).

Energię elektryczną jeszcze niedawno mogliśmy oddawać do sieci i po opodatkowaniu 20 - 30% odebrać
ją z sieci, ale sieć działa do chwili wystąpienia Blackout-u, tu przychodzi z pomocą magazyn energii.
Taki PowerBank, tylko większej pojemności i o znacznie większej mocy.

Czy to jest dla mnie?

Pytanie i łatwe i trudne, bo specyfika użytkowania energii elektrycznej jest inna dla każdego odbiorcy.
Zmienia się również cena rynkowa energii i ostatnie kilka dni wygląda tak jak na poniższym wykresie:

ale również taka sytuacja jak na wykresie poniżej już miała miejsce, a ceny energii mroziły krew.

W planach na najbliższe lata jest wprowadzanie godzinowych cen energii, a wówczas zakup energii 
z sieci będzie znacznie kosztowniejszy niż odebranie jej ze swojego magazynu energii.

Wykresy historyczne pobrane ze strony pse.pl: Ceny i ilość energii na Rynku Bilansującym - PSEOZE NOWELIZACJA USTAWY PODPISANA
 (prawo) Kwiecień 2022

Prezydent podpisał nowelizację ustawy - co się zmienia?

Obecnie każda przyłączona instalacja PV rozliczana jest na zasadach tak zwanego NetBilingu, znaczy to tyle,

że każda wprowadzona do sieci kWh będzie rozliczana po stawce obowiązującej dla miesiąca w którym doszło
do wprowadzona do sieci. Środki za sprzedaną energię zostaną zgromadzone na koncie użytkownika i z tych
środków będzie mógł opłacić koszty pobranej z sieci energii. Czas rozliczenia jak i w poprzednim systemie
obejmują 1 rok.

poniższa tabela przedstawia stawki obowiązujące w rozliczeniu:

aktualizacja dostępna na stronach pse.pl pod adresem: RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej - PSE

 

BALCKOUT (info)

Blackout to nieplanowane, bez uprzedzenia, długotrwałe wyłącznie energii elektrycznej

W XXI wieku staliśmy się uzależnieni od energii elektrycznej. Facebook, Youtube, gry On-Line, czy zimne napoje
z lodówki stały się częścią naszego życia. Nikt już nie zastanawia się skąd to jest, jakie warunki powinien spełniać
by uzyskać dostęp, ...to po prostu jest...
Nie dostrzegamy tych wszystkich zależności do chwili, gdy zabraknie energii elektrycznej.
Nagle nie ma w kranie wody, nie działa komórka, a wiadomości e-mail??? te ostatnio czytaliście godzinę, czy może
kilka dni temu? Czemu to wszystko nagle stało się niedostępne??? Blackout?  - co to takiego ?? Co mnie to obchodzi?
Chcę mojego FB!!!

bez energii elektrycznej nie da rady - Twój telefon, komputer, a nawet lodówka nie będzie działać bez energii elektrycznej  
to energia elektryczna wprawia w ruch realizację Twoich potrzeb, a dostęp do niej nie jest nam dany na zawsze
- niebawem dowiesz się, jak się zabezpieczyć na tę okoliczność...

 

DROŻEJE PRĄD (aktualności)

Co się dzieje, że drożeje energia elektryczna?

To temat dość złożony, ale najprościej będzie powiedzieć, że wzrost cen energii elektrycznej wynika ze
zwiększonych kosztów jej wytwarzania.

Co wpływa na zwiększone koszty wytwarzania energii?

1) Paliwo - w tym wypadku największy wpływ ma wzrost ceny węgla.

2) Prawa do emisji CO2 - Polska przystąpiła do UE i zaakceptowała porozumienie klimatyczne, które określa
    limity emisji dla każdego z członków tego porozumienia, a każde przekroczenie ustalonych limitów zobowiązuje
    członków porozumienia klimatycznego do uiszczenia karnych opłat za nadwyżkę emisji dwutlenku węgla
    (spalając węgiel kamienny, brunatny, gaz, ropę, lub biomasę wprowadzamy do atmosfery dwutlenek węgla - CO2)

3) Zawirowania polityczne - te również wpływają negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne, uzależnienie kraju
    od jednego źródła energii elektrycznej oraz ograniczone zasoby surowca do jej produkcji, lub nieregularne
    dostawy tegoż surowca wpływają destrukcyjnie na stabilność produkcji energii elektrycznej, akcje strajkowe
    rozkładają logistykę dostaw,...  

W wyniku złożenia się tych czynników energia elektryczna drożeje.
Niestety wzrost cen energii występuje w całej Europie, ale w Polsce ten wzrost cen będzie najbardziej odczuwalny,
z uwagi na większą inflację oraz dochody mieszkańców znacznie poniżej średniej unijnej.

 

PODWYŻKI CEN ENERGII (aktualności)

W ostatnich miesiącach coraz częściej spotykamy się z informacjami o planowanym wzroście cen energii.
Informacje jakie pojawiają się w wiadomościach straszą nas wartościami od 20% nawet do 70%. Poniżej
kilka linków do artykułów publikowanych przez portale, które bardzo dokładnie przeanalizowały sytuację:

Business Insider:  Firmy zapłacą więcej za prąd. "Będziemy zmuszeni przerzucić podwyżkę na klientów"
money.pl :  Wzrost cen energii jest pewny. Ministerstwo chce zmniejszyć jego dolegliwość

 

FOTOWOLTAIKA (info)

Co to takiego i jak to działa?

Najprościej będzie powiedzieć, że jest to proces polegający na zmianie światła w prąc elektryczny.
Ogniwa fotowoltaiczne podobnie jak baterie chemiczne wytwarzają tak zwane napięcie stałe (DC).
Wartość tego napięcia zależy od natężenia światła padającego na powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego,
obciążenia oraz temperatury panelu.

Z uwagi na niskie napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego, połączone są one szeregowo w baterie
liczące po kilka, kilkadziesiąt ogniw. 

Najbardziej popularne obecnie baterie to zestawy liczące po 60 ogniw o mocy sumarycznej od 200 do 300W.
Zestaw taki nazywany jest baterią, lub panelem fotowoltaicznym. Panele z kolei łączone są szeregowo
z kolejnymi panelami tworząc w ten sposób string o parametrach dobranych do możliwości urządzenia
odbiorczego.

OZE NOWELIZACJA USTAWY PODPISANA (prawo) 30-06-2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy - jak to teraz działa?

Z dniem 1 lipca 2016r. zaczyna obowiązywać system tak zwanych opustów. Rozwiązanie to pozwala
użytkownikom instalacji OZE akumulować nadwyżki energii elektrycznej w sieci energetycznej.
Nowe rozwiązanie przypomina trochę zasadę działania akumulatora. Wprowadzoną do sieci krajowej
za dnia energię elektryczną można będzie pobierać w nocy, bądź zimą w formie opustu.
Tak jak w akumulatorze podczas ładowania występuje strata części doprowadzanej do niego energii
elektrycznej, tak i wprowadzony system opustów też nie jest akumulatorem idealnym i również pochłania
część energii oddając nam albo 80% (dla instalacji do 10kWp), albo 70% (dla instalacji od 10kWp do
40kWp)
energii wprowadzonej do sieci.

INWERTER - FALOWNIK (info)

Co to takiego i jak to działa?

Inwerter, bądź falownik, pod tymi nazwami to urządzenie występuje, jest urządzeniem, którego głównym
zadaniem jest dostosowanie energii elektrycznej (np. napięcie stałe z fotowoltaiki - DC) do parametrów
sieci elektrycznej (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci On-Grid),
lub (instalacje Off-Grid) przekształcenie napięcia stałego (DC) do napięcia przemiennego (AC).
Przekształcenie takie wykonywane jest ze względu na dużą popularność odbiorników energii, które ze
względów praktycznych zasilane są energią elektryczną (AC) - tak zwanym napięciem przemiennym.
Zasilanie napięciem przemiennym (AC) jest bardzo istotne dla właściwej pracy np. indukcyjnych silników
elektrycznych, transformatorów, czy lamp wyładowczych.

Inwerter, jest zaawansowanym konstrukcyjnie urządzeniem, i szczegółowe opisanie jego działania
wykracza poza zakres jaki został przyjęty dla tego serwisu, jednak w dużym uproszczeniu można przyjąć
że stabilizuje on napięcie dostarczane na wejście  (np. DC z fotowoltaiki), a następnie wprowadza
falowanie tego napięcia tak by spełniało ono zadane wymogi.
W Polsce te wymogi na instalacji NN to napięcie skuteczne na poziomie 230V~ oraz częstotliwość 50Hz. 

ON-GRID (info)

Co to takiego?

Inwerter, przetwarzając energię elektryczną np. z paneli fotowoltaicznych może pracować w trybie ON-GRID,
ale by było to możliwe, konieczne jest podłączenie wyjścia inwertera do krajowej sieci energetycznej, bądź
innej sieci wewnętrznej (np. z agregatem prądotwórczym pełniącym funkcję głównego źródła) - w tym trybie
inwerter wspomaga główne źródło (elektrownię / generator) jednak samodzielnie nie może pracować.
Wyeliminowanie możliwości pracy samodzielnej ma na celu zabezpieczenie sieci energetycznej przed
pojawieniem się napięcia na odłączonej części sieci. Zakład energetyczny czasami odłącza pewne fragmenty
sieci celem wykonania na nich czynności serwisowych i pojawienie się napięcia mogło by być niebezpieczne
dla pracowników.

OFF-GRID - TRYB WYSPOWY (info)

Co to takiego?

Inwerter, przetwarzając energię elektryczną np. z paneli fotowoltaicznych może pracować w trybie OFF-GRID.
W tym trybie pracy inwerter jest głównym źródłem energii w wydzielonej części sieci.

Przykładem takiej wydzielonej sieci może być Inwerter w urządzeniu UPS z podłączonym komputerem.
W chwili zaniku napięcia w sieci UPS przełącza odbiornik energii na zasilanie rezerwowe tworząc tym
samym małą wydzieloną sieć obejmującą UPS i podłączone do niego urządzenia odbiorcze.

Instalacje OFF-GRID są alternatywnym rozwiązaniem zasilania odbiorników elektrycznych w lokalizacji
w której nie ma możliwości podłączenia sieci energetycznej, bądź koszty podłączenia są bardzo wysokie.

Instalacje OFF-GRID często połączone są z baterią akumulatorów, których zadaniem jest magazynowanie
nadwyżek energii z np. fotowoltaiki (produkcja w dzień) i oddawanie tej energii w nocy, lub podczas
intensywnego zachmurzenia, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie zapewnić dostatecznej ilości
energii elektrycznej dla odbiorników.

INSTALACJA HYBRYDOWA - ON i OFF GRID (info)

Co to takiego?

Najprościej będzie powiedzieć, że to urządzenie łączące funkcjonalność inwerterów ON GRID (pracujących
z siecią) z funkcjonalnością inwerterów OFF GRID (pracujących samodzielnie - bez potrzeby dostępu do sieci).
Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi zwiększyć bezpieczeństwo utrzymania zasilania odbiorników energii
elektrycznej, dodatkowo w czasie droższej energii za dnia i niedoborach produkcji z fotowoltaiki pozwala dobrać
brakującą energię z baterii akumulatorów zamiast z sieci publicznej.
Natomiast zanik zasilania w sieci publicznej nie pozbawia zasilania urządzeń elektrycznych na których ciągłym
zasilaniu zależy użytkownikowi.
Stosując Inwerter Hybrydowy ograniczamy ilość urządzeń oraz ich koszt.

POMPA CIEPŁA (info)

Co to takiego?

Najprościej mówiąc Pompa Ciepła to sprężarka pracująca w zamkniętym układzie połączona z zaworem
dławiącym przepływ gazu przez co dochodzi do znacznego sprężenia gazu w układzie na wyjściu sprężarki
oraz dużym obniżeniu ciśnienia gazu na wejściu sprężarki, które zasysa gaz celem jego sprężenia.
Podczas sprężania gazu dochodzi do wzrostu temperatury i ciepło to przekazywane jest np. do wody
w zbiorniku CO, lub CWU celem zwiększenia jej temperatury. Ta strona nazywana jest skraplaczem,
ponieważ stygnący gaz pod wysokim ciśnieniem po oddaniu ciepła przechodzi w stan ciekły.
Po przejściu przez zawór dławiący inaczej zwany zawór rozprężny dochodzi do znacznego zmniejszenia
ciśnienia i tym samym ciekły gaz zaczyna parować przechodząc w stan lotny. Proces przejścia w stan lotny
powoduje absorbcję dużych ilości ciepła z otoczenia. Czynność ta zachodzi w części układu nazwanego
parownikiem na wejściu sprężarki.

COP - dla POMP CIEPŁA (info)

Co to takiego?

Mianem COP określany jest współczynnik wydajności cieplnej, który jest stosunkiem mocy grzewczej i mocy
elektrycznej, lub gazowej (dla pomp ciepła zasilanych gazem) niezbędnej do właściwej pracy pompy ciepła.
Wartość tego współczynnika jest bezpośrednio powiązana z temperaturą, właściwie różnicą temperatur jaka
występuje pomiędzy parownikiem i skraplaczem. 
Wielkość współczynnika COP wskazuje wydajność pompy ciepła i im wyższy współczynnik, tym wydajność
jest wyższa.
Niestety wartość COP spada wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy parownikiem i skraplaczem,
a parametry techniczne gazu i elementów pompy określają graniczne wartości temperatur, w których pompa
może pracować.
Stosując pompę ciepła do ogrzewania budynku najefektywniej będzie się ona sprawdzała przy ogrzewaniu
podłogowym, ponieważ różnica temperatur pomiędzy skraplaczem i parownikiem jest niższa niż w przypadku
podgrzewania wody do instalacji CO z grzejnikami, które muszą pracować na wyższej temperaturze.

Poniżej zestawienie przykładowych wartości COP dla powietrznej pompy o mocy cieplnej 9kW:

Temp.zewnętrzna
[st.C]
Temp. CO [st.C] Moc Cieplna [kW] Moc Elektryczna [kW] COP
+7 +35 9,8 2,8 3,5
-7 +35 7,5 2,7 2,8
+7 +45 9,2 3,3 2,8
-7 +45 6,8 3,2 2,2

 
MOC BIERNA
(info)

Co to takiego?

W dużym uproszczeniu przykład energii tzw. biernej możemy zaobserwować wpinając np. dławik od świetlówki
w obwód ze źródłem zasilania 9 - 12V (tak zwanym napięciem bezpiecznym) - jednocześnie trzymając
paluszkiem styki dławika, w chwili odłączenia zasilania odczuwalne będzie napięcie wyindukowane w rdzeniu
magnetycznym odczuwalne jako nieznaczne porażenie na paluszku (delikatny skurcz) to tzw. energia bierna
indukcyjna.
Stan taki występuje po każdym przekroczeniu sinusoidy przez "0" - ładunek, ten wraca do sieci jako
zakłócenie (w ciągu 1 s takie zakłócenia wracają do sieci 100 razy powodując przegrzewanie transformatorów
w stacjach trafo - odbiorniki o charakterze pojemnościowym również zwracają takie zakłócenie do sieci tyle,
że z innym przesunięciem w fazie - rozwiązaniem są kompensatory mocy biernej. Dla odbiorników indukcyjnych
to kondensatory, a dla odbiorników pojemnościowych stosuje się dławiki indukcyjne.