foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  • Konserwacje, modernizacje i rozbudowa instalacji elektrycznych AC i DC do 1kV.
  • Analiza zużycia oraz optymalizacja kosztów energii elektrycznej.
  • Pomiary i dozór instalacji i urządzeń elektrycznych.